PHP stdObject’i Array’a Çevirmek

PHP üzerinde bize stdObject olarak gelen verinin arraya çevrilmesi için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

function ObjeDizinCevir($Veri) 
{
	$Veri = (is_object($Veri)) ? get_object_vars($Veri) : $Veri ;
	$Veri = (is_array($Veri)) ? array_map(__FUNCTION__, $Veri) : $Veri ;
    return $Veri;
}