PHP İle Smtp Mail Yollamak

Merhabalar,

PHP ile smtp mail yollamak için phpmailer kütüphanesini kullanıyoruz.

PHPMailer kütüphanesini aşağıdaki adresten indirebilirsiniz :
https://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/

Örnek Kullanımı Aşağıdaki Gibidir :

Saygılarımla…

PHP İle Mail Yollamak

Merhabalar,

PHP ile direk sunucu üzerinden mail yollamak için “mail()” fonksiyonunu kullanıyoruz.

Kullanımı : bool mail ( string $kime , string $konu , string $ileti [, string $ek_başlıklar [, string $ek_değiştirgeler ]] );

Örnek Kullanımı Aşağıdaki Gibidir :

Saygılarımla…

PHP İle Veri Filtreleme – 3 filter_input()

Merhabalar,

PHP üzerinde POST, GET, COOKIE vb. metodlarla gelen veri üzerinde direk olarak filtreleme ve kontrol yapabileceğiniz fonksiyonlardan biride filter_input()‘dur.

Kullanımı : filter_input(“Gelen Veri Tipi”, “INPUT ADI”, “Filtre Kodu”);

Gelen Veri Tipleri Aşağıdaki Gibidir :

INPUT_GET => Get yoluyla gelen verinin kontrolü.
INPUT_POST => Post yoluyla gelen verinin kontrolü.
INPUT_COOKIE => Cookie olarka oluşturulmuş verinin kontrolü.
INPUT_SERVER
INPUT_ENV

Filtre Kodları:

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN => Gelen verinin BOOLEAN olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_EMAIL => Gelen verinin MAİL Adresi olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_FLOAT => Gelen verinin FLOAT olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_INT => Gelen verinin INTEGER olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_IP => Gelen verinin IP Adresi olup olmadığını kontrol eder.

Örnek Kullanımı Aşağıdaki Gibidir :

Html Form üzerinden POST metoduyla eposta isimli input olarak gelen bir verimiz var bunun E-Posta adresi olup olmadığını kontrol ettirelim.

PHP İle Veri Filtreleme – 2 filter_has_var()

Merhabalar,

PHP üzerinde POST, GET veya Farklı bir yöntemle gelen verinin olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğimiz fonksiyonlardan biriside filter_has_var()‘dır.

Kullanımı : filter_has_var(“Gelen Verinin Tipi”, “Veri”);

Gelen Veri Tipleri Aşağıdaki Gibidir :

INPUT_GET => Get yoluyla gelen verinin kontrolü.
INPUT_POST => Post yoluyla gelen verinin kontrolü.
INPUT_COOKIE => Cookie olarka oluşturulmuş verinin kontrolü.
INPUT_SERVER
INPUT_ENV

Örnek Kullanımı Aşağıdaki Gibir :

Saygılarımla…

PHP İle Veri Filtreleme – 1 filter_var()

Merhabalar,

Öncelikle PHP üzerinde veri süzmek ve gelen veriyi uygun biçime getirmek için filter_var() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Kullanımı : filter_var(Veri, Filtre Kodu veya Biçimlendirme Kodu);

Filtre Kodları (filtre kodları TRUE veya FALSE değer döndürür):

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN => Gelen verinin BOOLEAN olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_EMAIL => Gelen verinin MAİL Adresi olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_FLOAT => Gelen verinin FLOAT olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_INT => Gelen verinin INTEGER olup olmadığını kontrol eder.
FILTER_VALIDATE_IP => Gelen verinin IP Adresi olup olmadığını kontrol eder.

Örnek Kullanımları :

Biçimlendirme Kodları (biçimlendirme kodları verinin olması gereken halini döndürür):

FILTER_SANITIZE_EMAIL => Gelen veri içerisinde bulunan “!#$%&'” karakterleri temizler.
FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES => addslashes() Komutuyla aynı işi yapar.
FILTER_SANITIZE_URL => URL içerisinde bulunan “$-_.+!*'” gibi karakterleri temizler.
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT< => +, – dışındaki diğer özel karakterleri temizler.
FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT => +, – ve . dışındaki diğer özel karakterleri temizler.

Örnek Kullanımları :

Saygılarımla…

PHP İle Veriyi Parçalara Bölme explode()

Merhabalar,

PHP üzerinde bir veriyi, metni belli bir ayraç çerçevesinde parçalara bölebilmek için “explode()” fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Kullanımı : array explode(string Ayraç, string Veri);

Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir :

Saygılarımla…

PHP İle str_replace() Fonksiyonunun Kullanımı

Merhabalar,

Bir değişken içerisinde bulunan verinin herhangi bir kısmını değiştirmek için str_replace() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Kullanımı : str_replace(“Aranan”, “Yerine Gelen”, “Metin”);

Örnek kullanımları aşağıdaki gibidir :

Saygılarımla…

PHP İle XML Veri Silme

Merhabalar,

PHP ile herhangi bir xml dosyasında bulunan bir veriyi silmek için kullanılan “removeChild()” fonksiyonunu anlatacağım.

Burada yapmak istediğim “icerikno”‘su “2” olan icerik kaydını tamamen silmek olacak.

Örnek XML Veri Silme İşlemi Aşağıdaki Gibidir:

XML Dosyamız (icerik.xml):

PHP Kodlarımız :

XML Dosyamızın Yeni Hali :

PHP İle XML Veri Düzenleme

Merhabalar,

PHP ile herhangi bir xml dosyasının içeriğini düzenleyebilmek için “simplexml” kütüphanesinden faydalanacağım.

Aşağıda yapmak istediğim işlem, “icerik.xml” dosyasında bulunan “icerikno”‘su “2” olan kayıdın “icerikadi”‘nı “HP” yapmak olucaktır.

Örnek XML Dosyasında Veri Düzenleme İşlemi Aşağıdaki Gibidir :

XML Dosyamız (icerik.xml) :

PHP Kodlarımız :

İşlemden Sonra XML Dosyamız Şu Şekilde Olacaktır :

PHP İle XML’e Veri Ekleme

Merhabalar,

Php ile bir xml dosyasına veri ekleyebilmek için “simplexml” kütüphanesini ve “addChild” komutunu kullanırız.

Örnek XML dosyasına veri ekleme işlemi aşağıdaki gibidir.

XML Dosyamız (icerik.xml):

PHP Kodlarımız :

Veri Eklendikten Sonra XML Dosyamız Şu Şekilde Olacaktır :